Základná škola

Základná škola VýchodnáNa sklonku 18. storočia za vlády Márie Terézie a jej syna Jozefa II., keď bolo vydané nariadenie o povinnej školskej dochádzke, si obyvatelia Východnej postavili pre svoje deti murovanú katolícku školu a neskôr aj evanjelickú drevenú školu. Prv než sa otvorila súčasná budova, sa žiaci učili v obecnej škole, ale i v rôznych náhradných priestoroch roztrúsených na rôznych miestach obce.

História terajšej budovy sa začala písať 13. septembra 1959, kedy sa prvýkrát slávnostne otvorili brány pre novú školu, v ktorej sa začalo vzdelávať prvých 400 žiakov. Škola počas svojho fungovania prešla viacerými zmenami. Najprv bola deväťročnou, neskôr sa stala osemročnou a v súčasnosti je opäť plne organizovanou deväťročnou školou. Najpodstatnejšie zmeny, ktoré najviac zasiahli našu školu, bol prechod na právny subjekt v apríli 2002 a zavedenie normatívnych príspevkov na žiakov. Odrazu všetka práca, ktorú dovtedy zabezpečoval odbor školstva, padla na plecia školy. Škola sa zákonite musela začať správať trhovo. Aby sme mali dostatok financií na zabezpečenie celého chodu školy a nákup učebných pomôcok, museli sme získavať financie okrem štátneho rozpočtu aj od rôznych sponzorov, či zapájaním sa do projektov. No predovšetkým sme museli začať bojovať o každé dieťa, ktoré by mohlo navštevovať našu školu. Nemôžeme rátať s tým, že vyžijeme len z tradícií a budeme existovať len zo zotrvačnosti. Musíme neustále hľadať ďalšie cesty a spôsoby pre skvalitnenie práce na našej škole, pretože aj demografický vývoj je nepriaznivý a napovedá tomu, že počet žiakov každým rokom klesá.

Napriek všetkým negatívnym ukazovateľom cieľ školy zostal a vždy zostane zachovaný: poskytovať mladej generácii čo najkvalitnejšie vzdelanie a pripraviť ich na plnohodnotný život v našej spoločnosti.

V súčasnosti je počet žiakov oveľa nižší ako vo svojich začiatkoch. Máme 10 tried, z nich je jedna špeciálna pre žiakov s mentálnym postihnutím. V škole je jedno oddelenie školského klubu detí. Výchovno-vzdelávací proces a celkový chod školy zabezpečuje schopný, energický a flexibilný kolektív, prispôsobivý novým vývojovým trendom, pozostávajúci zo 1 6 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov. Spoločnými silami sa usilujeme naplniť cieľ školy, čo sa nám aj úspešne darí.

Prejdi na oficiálne stránky Základnej Školy...

Kontakty

Obecný úrad Východná
Východná 616
032 32 Východná

Tel.: 044 / 529 52 50
Fax: 044 / 529 52 90
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.