Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovnú úlohy:

 • schvaľuje Organizačný poriadok obecného úradu
 • schvaľuje vnútornú organizáciu obecného úradu
 • volí a odvoláva - na návrh starostu - prednostu obecného úradu
 • rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami
 • schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce a kontroluje finančné hospodárenie s ním
 • schvaľuje Poriadok odmeňovania pracovníkov obecného úradu
 • schvaľuje Pracovný poriadok obecného úradu
 • schvaľuje rozpočet obce - včítane časti týkajúcej sa obecného úradu - jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie
 • rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to v dôležitom obecnom záujme

Zloženie obecného zastupiteľstva: 

 • Ing. Juraj Halahija
 • Vladimír Hoško
 • Mgr. Pavel Krupa
 • Milan Kokavec
 • Ján Lenko
 • Ing.Pavel Gajdoš
 • Mgr. Milan Sýkora
 • Ing. Viera Tekelová
 • Ing. Zuzana Girašková

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje nasledovné komisie:

Finančná komisia

 • predseda: Vladimír Hoško
 • člen komisie: Ing. Milan Rezník, Ing. Viera Tekelová, Vladimír Majerčík, Mgr. Pavel Krupa

Stavebná komisia

 • predseda: Ing. Milan Rezník
 • člen komisie: Ján Žiak, Ing. Jaroslav Gajdoš, Ing. Ján Užík, Ing. Pavel Gajdoš

Športová komisia

 • predseda: Ján Žiak
 • člen komisie: Ján Lenko, Mgr. Milan Sýkora, Jaroslav Farbák, Ing. Pavel Gajdoš

Komisia pre školstvo, kultúru a sociálnu oblasť

 • predseda: Ing. Juraj Halahija
 • člen komisie: Ing. Viera Tekelová, Jana Pavlíková, Mgr. Viktor Sabo

Komisia verejného poriadku

 • predseda: Milan Kokavec
 • člen komisie: Mgr. Pavel Krupa, Mgr. Milan Sýkora, Cyril Gajdoš, Martin Gajdoš, Martin Jakubčiak

Komisia ochrany verejného záujmu

 • predseda: Mgr. Pavel Krupa
 • člen komisie: Ján Žiak, Mgr.  Milan Sýkora, Milan Kokavec, Vladimír Hoško, Ing. Viera Tekelová, Ing. Zuzana Girašková

Kontakty

Obecný úrad Východná
Východná 616
032 32 Východná

Tel.: 044 / 529 52 50
Fax: 044 / 529 52 90
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.