Projekty spolufinancované EÚ

Projekt "Obnova a modernizácia areálu folklórneho festivalu Východná"

logo Európska úniaOpatrenie: 2.1 SOP Priemysel a služby

Kód projektu: 11120100087

Termín realizácie: 20.3.2006 - 31.8.2008

 

Projekt  "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Východná" 

 logo Európska únia

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu:

Obec Východná

Názov projektu:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Východná

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je Obnova verejného  osvetlenia v obci Východná

 

Špecifické ciele:

 

Znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia

 

 

Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky

 

Znížiť energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia

Východiskový stav:

Počet vymenených svietidiel – 0 ks

Úspora energie – 0 GJ/rok

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ:

Počet vymenených svietidiel – 300 ks, r. 2015

Úspora energie – 445 GJ, r. 2020

Názov a sídlo prijímateľa:

názov: Obec Východná

sídlo: Východná 616

032 32  Východná, Slovenská republika

Dátum začatia realizácie projektu:

05/2015

Dátum skončenie realizácie projektu:

12/2015

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

  1. www.economy.gov.sk     ½   www.opkahr.sk     ½    www.mhsr.sk

Výška poskytnutého príspevku:

260 041,51  EUR

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu

V prílohe 

 

 

 

Kontakty

Obecný úrad Východná
Východná 616
032 32 Východná

Tel.: 044 / 529 52 50
Fax: 044 / 529 52 90
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.